Lahden Palvelutori maksimoi tilojen turvallisuuden ja käyttöasteen moderneilla ja joustavilla ratkaisuilla

29 kesäkuun, 2021
Asiakas: Lahden Palvelutori

Lahden Palvelutori on laaja julkisten palveluiden kokonaisuus, jossa työskentelee useita eri toimijoita yhdessä. Asiakastapaamisia ja tiimityöskentelyä varten haluttiin laajat yhteiskäytölliset ja helposti muokattavissa olevat tilaratkaisut. Tilan haluttiin olevan kehityksessä mukana kulkeva ja muuntojoustava. Tilaan ei rakennettu ainoastaan esimerkiksi kiinteitä seiniä, vaan asiakastapaamistilat muodostetaan tilamoduulien avulla. Ratkaisu toteutettiin Smartblockin työskentelymoduuleilla, joita täydentää IDcontrolin lukitusjärjestelmä.

Toimivat tilat vaativat toimivan varaus- ja lukitusjärjestelmän

Jotta tilojen käyttö olisi mahdollisimman helppoa, sujuvaa ja joustavaa, tarvittiin tilojen varaukseen ja luovutukseen edistyksellinen lukitusjärjestelmä. Lahden kaupungin yhteistyö Smartblockin kanssa laajeni yhteistyöhön myös IDcontrolin kanssa, sillä IDcontrol toteutti tiloihin sähköisen lukitusjärjestelmän.

Tilojen varaaminen ja IDcontrolin lukitusjärjestelmä on saatu toimimaan yhteen saumattomasti, joten tilojen varauksesta ei aiheudu käyttäjille haasteita. Käytännössä tilan varaaja saa käyttöönsä koodin, jonka avulla työskentelymoduuliin pääsee sisään. Koodi toimii koko varauksen ajan. Palvelua on täydennetty kulkutageilla, joita on jaettu esimerkiksi siistijöille ja järjestyksenvalvojille. Näin he pääsevät kulkemaan tilaan kuin tilaan aina tarvittaessa.

–Halusimme luoda modernin, aikaa kestävän ja muokattavan tilaratkaisun. Merkittävässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamista olivat tietysti myös lukitusratkaisut. Tilojen varauksessa ja luovutuksessa olemmekin ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Olemme voineet luopua avaimien jaosta täysin uusien tilamoduulien osalta, sillä tiloihin pääsy onnistuu varauksen yhteydessä saatavan koodin avulla. Varaus- ja lukitusratkaisujen automatisointi mahdollistaa myös käyttäjäkunnan laajentamisen, mikä on tietysti tarkoituskin. Haluamme, että Palvelutorista on iloa ja hyötyä mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle, kertoo Lahden kaupungin palvelutoripäällikkö Laura Packalén-Vehko.

–Kokonaisuudessaan voisin kuvailla yhteistyötä IDcontrolin kanssa aukottomaksi ja erittäin sujuvaksi. Tilavaraus ja lukitusjärjestelmä ovat helppoja käyttää ja toimivat hyvin yhteen, minulla tai muillakaan käyttäjillä ei ole ollut mitään pahaa sanottavaa siitä. Lisäksi sain myös läpi koko prosessin apua, neuvoja ja tukea aina tarpeen vaatiessa IDcontrolin asiantuntijoilta, jatkaa Packalén-Vehko.

Ratkaisu on monistettavissa ja muokattavissa

Smartblockin ja IDcontrolin yhteistyössä ratkaisut on suunniteltu juuri Lahden kaupungin ja Palvelutorin tarpeet ja toiveet huomioiden, mutta ratkaisu voidaan toteuttaa lähes mihin tahansa tilaan. Lisäksi kokonaisuutta voidaan muokata tai laajentaa kuntien tai tilojen operoitsijoiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi IDcontrolin kanssa yhteistyössä toimiva Ajax-hälytinjärjestelmä on liitettävissä tilojen varaus- ja lukitusjärjestelmiin entistäkin turvallisemman toimintaympäristön saavuttamiseksi.

–On ollut ilo luoda aidosti asiakaskuntaa palveleva tilaratkaisu. Koodien myötä avainten konkreettinen jakaminen jää historiaan, ja se edistää merkittävästi joustavuutta yhteiskäytöllisissä tiloissa. Uskon, että vastaava toimintatapa yleistyy jo lähitulevaisuudessa merkittävästi. Ratkaisu voidaan laajentaa myös mobiilikulkemiseen, kertoo IDcontrolin toimitusjohtaja Markku Raitanen.