Koronan tuomia uutuuksia tunnistautumis- ja turvallisuusratkaisuihin, osa 1

02 lokakuun, 2020

Maailmalla koko vuoden vaikuttaneen Covid-19-viruksen myötä markkinoille on tuotu erilaisia ratkaisuja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään viruksen leviäminen tai havainnoimaan sairastuneet ihmiset. Olemme saaneet useita yhteydenottoja viimeisen puolen vuoden aikana eri toimijoilta ja olemme tutustuneet erilaisiin ratkaisuihin. Tässä meidän tietoomme tulleita tuotteita ja teknologioita.

Etäluennan ja automaation yhdistäminen

Yhdistelemällä eri kulunvalvonnan ja oviautomaation teknologioita voidaan rakentaa kulkuja, joissa syntyy vähemmän kosketuksia. Kun ovista kuljetaan avaimella, koskee kulkija aina ovenkahvaan tai painikkeeseen. Vilkkaimmissa kulkuväylissä syntyy helposti satoja ja tuhansia kosketuksia, joka luovat oivallisen alustan viruksille ja muille pöpöille.

Kun ovessa käytetään oviautomatiikkaa yhdistettynä kulunvalvontaan, voidaan ovi avata ilman kahvaan koskemista. Kulkija näyttää vain tunnistetta lukijalle ja ovi aukeaa. Ulospäin kulku voidaan tehdä kosketusvapaasti joko käyttämällä kulunvalvontaa molempiin suuntiin tai liiketunnistimilla. Näistä jälkimmäinen kannattaa korvata kosketusvapaalla poistumispainikkeella.

Astetta pidemmälle vietynä voidaan oviautomaation tai kulkuporttien ohjaus tehdä mobiili- tai UHF-tunnisteilla, jolloin itse kulkijan tunnistaminen saadaan tehtyä jo ennen kulkuaukolle tuloa, ja vielä jouhevampi kosketusvapaa kulku toteutuu.

Covidoor

Useissa maissa on käytössä Suomen Koronavilkkua vastaava applikaatio, jolla pyritään jäljittämään tartunnan saaneet. Näitä kaikkia koronajäljitykseen liittyviä applikaatioita yhdistää Googlen ja Applen mukanaolo ja valvonta.

Toinen suosittu digitaalinen ratkaisumalli on erilaiset koronakyselyt, joilla ennakkoon pyritään selvittämään tiloihin tulevien ihmisten mahdolliset altistumiset koronalle tai muille virusperäisille sairauksille. Näistä itävaltalainen Covidoor erottuu siten, että sen kautta voidaan luoda 2D-tunniste, joka oikeuttaa tiloihin kulkemisen. Kun henkilö on tehnyt Covidoorin sivulla kyselyn liittyen nimetyn tilan vierailuun, saa hän sähköpostitse 2D-viivakoodin, jota voidaan käyttää joko kulunvalvonnassa tai iPadissa. Covidoor iPad voidaan sijoittaa yrityksen aulaan ja näyttämällä tunnusta iPadille sovellus tarkistaa, onko se vielä voimassa ja antaa sitten vihreän valon. Tämän palvelun avulla yritys tai toimija voi luoda helposti koronakyselyn, joka vierailijan tulee täyttää ennen kuin hän pääsee tiloihin. Lisäksi järjestelmästä voidaan tehdä raportteja.

Desinfiointi kulkujen yhteydessä

Kevään aikana markkinoille tulivat ensimmäiset toteutukset, joissa esiteltiin käsien tai henkilön desinfiointi. Villeimmät toteutukset ovat kuin scifi-elokuvasta. Markkinoilta löytyy useampia kiinalaisia käsidesitelineitä, joissa on kasvojentunnistus, joten henkilö tunnistetaan käsien desinfiointivaiheessa. Tämä on GDPR:n kannalta jo vaativampi toteutus, ja sen käyttöä kannattaa tarkkaan miettiä. Kevennetty versio on Came Özak -valmistajan portti, jossa on käsien desinfiointiaukot, joihin kulkija asettaa kätensä ennen kuin pääsee portista läpi. Came Özakin täysikorkeista porteista löytyy läpikuljettava malli AVIR tunnel, jossa henkilö kulkee kulkutunnelista desinfiointipilven läpi.

Ajatus turvallisuudesta ja sen toteuttaminen on maailmanlaajuisen pandemian myötä muuttunut. Turvallisuuden tunnetta tavoitellaan yhä vahvemmin esimerkiksi hygienian keinoin. Tunnistautumis- ja turvallisuusratkaisut ovat kehittyneet nopeassa ajassa merkittävästi vallitsevan tilanteen vaatimuksiin. Autamme mielellämme löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivimmat ratkaisut.

Lue myös Koronan tuomia uutuuksia tunnistautumis- ja turvallisuusratkaisuihin, osa 2!