Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE
IDcontrol Oy:n kotisivut

Viimeksi päivitetty (24.5.2018)

Rekisterinpitäjä

IDcontrol Oy
Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
puhelin: 020 7343210
sähköposti:

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Raitanen
Toimitusjohtaja
Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
puhelin: 0207343210
sähköposti: markku.raitanen@idcontrol.fi

Rekisterin nimi

IDcontrol Oy:n kotisivujen vierailijarekisteri domainit idocntrol.fi ja digiovi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on IDcontrol Oy:n kotisivujen vierailijoiden tietojen ylläpitäminen, asiakkaiden palveluiden toimittaminen ja ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää IDcontrol Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen, markkinointiin sekä viestintään.

Ajantasainen lista kaikista IDcontrol Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteissa idcontrol.fi / digiovi.fi.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.
Nimi
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Paikkatieto – IP osoite

Evästeet ja Google re-marketing käyttämät tiedot Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle IDcontol Oy:n verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjien luovuttamat tiedot sekä automaatti työkalujen kuten Google Analytics, Google, Facebook, Linkedin tai AdForm ReMarketing, tai Google Custom Audiences -kohdennus sekä evästeiden kautta syntyneet tiedot.
Tietojen säilytys

Kotisivuilta kerättyjä lomakkeille syötettyjä tietoja säilytetään toistaiseksi ellei tietojen luovuttaja erikseen pyydä poistamaan tietoja. Automaatti työkalujen kuten re-marketing ja evästeiden keräämää tietoa säilytetään 90 päivän ajan.

Sivuilla vieraillut voi myös itse poistaa selaus ja eväste historian käyttämänsä internet selaimen hjstoria tiedoista. Tällöin sivuilla vierailleen tulee poistaa selaus historiasta niin selaus historia tiedot kuin evästeet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain IDcontrol Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää IDcontrol Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen markku.raitanen@idcontrol.fi.